Struktura paliw


Struktura paliw pierwotnych 2017 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2017 r.

 • miał węglowy – 99,9%
 • gaz ziemny – 0,1%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 104 tony/rok
 • dwutlenek siarki – 338 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 154 tony/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz. U. z 2014 r. poz. 1546).

 • dwutlenek węgla – 114 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 11,1 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dystrybucja energii cieplnej odbywa się poprzez 102 km sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. W 83,75 % sieć wykonana jest w technologii rur preizolowanych, 3,08 % sieci to sieć napowietrzna, a pozostała część to sieć wybudowana w technologii kanałowej.

Dane techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupsku:

 • długość całkowita – 102 km
 • w tym:
  • sieci preizolowane – 83,75 %
  • sieci napowietrzne – 3,08 %
  • sieć podziemna tradycyjna – 13,17 %
 • pojemność sieci - 4828 m3
Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną. Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 119 oC , minimalna 68 oC oraz letnim – 68 oC. Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 13 Bar

Spółka dostarcza energię cieplną do 796 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej – 124,7MW. ( stan na dzień ( 31.12.2017r.). Węzły będące własnością Spółki 570 szt. Węzły wyposażone są w nowoczesną automatykę, gwarantującą żądany przez odbiorcę komfort cieplny.

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478 ): Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2015. Odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2017 wynosi - O%.

Struktura paliw pierwotnych 2016 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2016 r.

 • miał węglowy – 99,9%
 • gaz ziemny – 0,1%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 78 ton/rok
 • dwutlenek siarki – 308 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 156 ton/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz. U. z 2014 r. poz. 1546).

 • dwutlenek węgla – 109 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 7,8 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dane techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupsku:

 • długość całkowita – 100 km
 • w tym:
  • sieci preizolowane – 83 km
  • sieci napowietrzne – 3 km
  • sieci podziemna tradycyjna – 14 km
 • pojemność sieci - 5733 m3
Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną. Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 119 oC , minimalna 68 oC oraz letnim – 68 oC. Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 13 Bar

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478 ): Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2015. Odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2016 wynosi - O%.

Struktura paliw pierwotnych 2015 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2015 r.

 • miał węglowy – 99,9%
 • gaz ziemny – 0,1%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 104 ton/rok
 • dwutlenek siarki – 278 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 164 ton/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz. U. z 2014 r. poz. 1546).

 • dwutlenek węgla – 105 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 6,8 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dane techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupsku:

 • długość całkowita - 101,5 km
 • w tym:
  • sieci preizolowane – 92,36%
  • sieci napowietrzne – 2,71%
  • sieci podziemna tradycyjna – 4,93%
 • pojemność sieci - 5737,5 m3
Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną.
Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 119 oC , minimalna 68 oC oraz letnim – 68 oC.
Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 13 Bar.

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478 ): Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2015. Odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2015 wynosi - O%.

Struktura paliw pierwotnych 2014 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2014 r.

 • miał węglowy – 98,8%
 • zrębki drewna – 1,2%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 104 ton/rok
 • dwutlenek siarki – 278 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 164 ton/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz. U. z 2014 r. poz. 1546).

 • dwutlenek węgla – 101 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 6,8 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.