Sokoły na kominie i sadzenie drzew


Młody sokół - kolejne pokolenie 2023


Para sokołów gniazdująca na kominie ENGIE EC Słupsk doczekała się potomka. To pierwsze „dziecko” tej pary. Dlatego na początku opieka i karmienie odbywało się trochę nieporadnie ale teraz idzie im świetnie. Maluch rośnie jak na drożdżach. Nasz młody sokół został zaobrączkowany. Sprawdzona też została jego płeć – to chłopiec. W wyniku ogłoszonego wśród pracowników konkursu wybrano dla niego imię ENGIEN.
Sadzenie drzew wrzesień 2022


W dniu 30 września 2022r. w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbyła się kolejna akcja sadzenia drzew przy udziale dzieci. Do udziału zaprosiliśmy, już po raz drugi, przedszkolaki z Muzycznego Przedszkola Do-Re-Mi przy ul. Wiejskiej w Słupsku. Dzieci posadziły 8 pięknych brzóz i obiecały doglądać i opiekować się własnoręcznie posadzonymi drzewkami.
Piękna jesienna pogoda uatrakcyjniła przeprowadzenie akcji sadzenia drzewek.
Sadzenie drzew 2022


W dniu 19 maja 2022r. ENGIE EC Słupsk po raz kolejny przeprowadziła akcję sadzenia drzewek wraz z przedszkolakami. W tym roku w akcji towarzyszyły nam dzieci z Muzycznego Przedszkola Do-Re-Mi przy ul. Wiejskiej w Słupsku. Dzieciaczki jak zwykle były mocno zaangażowane i brały czynny udział w czynnościach sadzenia. Dzielnie radziły sobie z wielką łopatą. Posadzonych zostało 17 brzozowych drzewek, które uzupełniły ubytki w pięknej Alei Brzozowej w Parku Kultury nad rzeką Słupią. Pogoda dopisała, humory też. Liczymy, że przedszkolaki będą doglądać własnoręcznie posadzone drzewka tym bardziej, że Przedszkole Muzyczne usytuowane jest blisko miejsca nasadzenia.

Zlot Falco fanów


W ostatnich dniach czerwca br. na terenie kotłowni rejonowej nr 2 w Słupsku odbył się zlot falco fanów. Była to jedna z ostatnich okazji na wykonanie zdjęć młodych sokołów przed opuszczeniem gniazda.
Przyjechało 18 osób z całego kraju, którym młode sokoły pozowały cały dzień. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z możliwości spotkania i obserwowania sokołów.
Otrzymaliśmy na pamiątkę odznakę Falco fanów.

Nowe pokolenie


Para słupskich sokołów doczekała się potomstwa. Na świat przyszły trzy pisklaki: dwie „dziewczynki” i jeden „chłopiec” (na zdjęciu po prawej to samiczki, po lewej ten mały to samiec). Pisklęta zostały już zaobrączkowane. Będziemy obserwować jak rosną i przekazywać kolejne informacje
Sokoli Domek


W dniu 22.02.2021 ENGIE EC Słupsk i Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" zamontowali na kominie kotłowni rejonowej KR-2 przy ul. Św. Klary z Asyżu 15 gniazdo dla sokoła wędrownego. Sokół wędrowny niegdyś licznie spotykany w naszych lasach, który w latach sześćdziesiątych wyginął w Polsce na skutek zatrucia środowiska, teraz dzięki pracy pasjonatów, wraca także do Słupska. Jak tłumaczy pan Sielicki ze Stowarzyszenia sokoły wędrowne zostają tam, gdzie mają dobre warunki oraz pożywienie. Polują na ptaki.

Prezes firmy ENGIE EC Słupsk Agnieszka Jeziorska w informacji na GP24.pl:
Oczywiście od razu chcieliśmy pomóc, jak tylko usłyszeliśmy o sokołach na kominie ciepłowni nr 2 - Zgodziliśmy się na montaż platformy i mamy wielką nadzieję, że te dwa sokoły założą na niej gniazdo. Chciałabym by potem, jak już się tu zadomowią, była tam kamera, by można było je obserwować. Dla nas środowisko naturalne jest bardzo ważne, cieszy że dzikie ptaki wybrały takie miejsce do życia.

Sadzenie drzew


2021

Po raz kolejny ENGIE EC Słupsk zorganizowała wspólne sadzenie drzewek z przedszkolakami z Anglojęzycznego Przedszkola Prywatnego "Kraina Uśmiechu" w Słupsku. W sadzeniu drzewek uczestniczyły dwie grupy przedszkolaków (4 i 5 lat). Nasadzenia w ilości 5 lip dokonane były przy ul. Sobieskiego ( przy ogródkach działkowych, naprzeciwko Netto). Miejsce nasadzenia zostało wskazane przez ZIM. Teraz wspólnie z dzieciaczkami będziemy drzewka doglądać i sprawdzać czy rosną :).

2019

W ramach rozbudowy systemu ciepłowniczego w Słupsku powstał projekt budowy wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego opartego na silnikach gazowych. Elektrociepłownia będzie zasilana gazem ziemnym, a jej produktem będzie zarówno energia cieplna jak i elektryczna. Efektem środowiskowym będzie zmniejszenie śladu węglowego poprzez globalną redukcję emisji CO2 do atmosfery. Obecnie trwa faza przygotowawcza przed wejściem na budowę, która obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji, wymaganych uzgodnień oraz przygotowanie terenu. Pierwszym widocznym elementem projektu będzie oczyszczenie terenu znajdującego się na działce zlokalizowanej przy ulicy Słonecznej z części drzewostanu (przede wszystkim krzewów), kolidującego z planowaną inwestycją. W ramach rekompensaty za wycinkę istniejącego drzewostanu planowane są zastępcze nasadzenia na terenie miasta Słupska. Planujemy przeprowadzenie operacji nowych nasadzeń w asyście słupskich przedszkolaków w miejscach spełniających potrzeby Miasta.

ENGIE dla przyrody


Spółka ENGIE EC Słupsk prowadzi działalność zgodnie z wymogami Pozwoleń Zintegrowanych i przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. Zostało to potwierdzone uzyskaniem certyfikatu zgodności z wymogami normy ISO 14001:2015 dla Systemu Zarządzania Środowiskowego. Prawidłowa eksploatacja źródeł wytwarzania energii cieplnej, z uwzględnieniem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko polega na:

 1. Ochronie powietrza – poprzez:
  • zakup opału o niskiej zawartości siarki i pyłu – ograniczenie emisji tych substancji do powietrza atmosferycznego,
  • dwustopniowy system odpylania,
  • redukcję emisji dwutlenku węgla (gaz cieplarniany) – prowadząc współspalanie miału węglowego z biomasą (zrębki drzewne) w Kotłowni Rejonowej Nr 1,
  • stały monitoring procesu spalania,
  • monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego - wykonywany okresowo przez firmę posiadającą certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdza dotrzymywanie wymagań standardów emisyjnych,
  • monitoring jakości opału - w Spółce działa Laboratorium Działu Ochrony Środowiska wykonujące badania jakości dostarczanego i spalanego opału,
  • ograniczenie „niskiej emisji” na terenie miasta - od 1985 roku zlikwidowano 271 lokalnych kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej ok. 88 MW,
  • Spółka zachęca również użytkowników pieców kaflowych oraz gazowych podgrzewaczy wody do podłączenia się do miejskiej sieci cieplnej.

 2. Racjonalnej gospodarce odpadami – poprzez:
  • segregację odpadów,
  • właściwy sposób postępowania z odpadami,
  • ograniczanie ilości odpadu podstawowego – mieszanka popiołowo - żużlowa, dzięki spalaniu opału o wysokich parametrach energetycznych i niskiej zawartości popiołu

 3. Prawidłowej gospodarce wodno-ściekowej – poprzez:
  • ograniczanie zużycia wody w procesie technologicznym:
   • program systematycznej wymiany sieci cieplnych kanałowych na preizolowane,
   • monitoring ubytków wody sieciowej w źródłach ciepła i w węzłach cieplnych,
  • nadzór nad odprowadzanymi ściekami – wykonywanie regularnych badań jakości ścieków,
  • Spółka odprowadza ścieki socjalno-przemysłowe oraz deszczowe do kanalizacji miejskiej nie przekraczając wielkości dopuszczalnych,
  • zmniejszanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej do produkcji nośnika ciepła – wykonanie układów uzdatniania i odgazowania wody, z zastosowaniem technologii próżniowej.

Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.