Przyłącz się do nas!

Przyłącz się do nas!


Przyłącze do węzła cieplnego wraz z licznikiem energii cieplnej wykonywane jest na koszt dostawcy, tj. ENGIE EC Słupsk, i stanowi jego majątek. Węzeł cieplny wykonywany jest na koszt odbiorcy, tj. Inwestora, i stanowi jego majątek, jest przez niego eksploatowany i w razie potrzeby remontowany. W tym odbiorca rozliczany jest za dostarczoną energię wg I-szej grupy taryfowej.

Odbiorca partycypuje w koszcie wykonania przyłącza (tak zwana oplata przylaczeniowa), która naliczana jest zgodnie z obowiązującą w Spółce Taryfą dla ciepła. Wysokość opłaty przyłączeniowej zależy od średnicy i długości przyłącza.

Szacunkowe wielkości opłaty przyłączeniowej, a także prognozy kosztów ogrzewania dla Państwa obiektów zostaną wykonane po otrzymaniu niezbędnych danych technicznych zawartych w formularzu Wniosek o przyłączenie do sieci cieplnej, które pozwolą nam na przedstawienie bardziej szczegółowej oferty. Wniosek o wydanie „Warunków technicznych…” nie powoduje żadnych zobowiązań z Państwa strony.

Oferujemy Państwu stabilne ceny ciepła, co przy szybko rosnących kosztach ogrzewania, opartego na gazie czy oleju opałowym, jest znaczącym atutem. Koszty dostawy energii cieplnej dostarczanej z miejskiej sieci, rozliczamy według czytelnych zasad, a stosowane przez nas taryfy na przestrzeni ostatnich lat zmieniały się w niewielkim stopniu w stosunku do średniorocznej inflacji.

Z przyjemnością posłużymy swoim doświadczeniem w rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących zaopatrzenia w ciepło planowanej przez Państwa inwestycji.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Obsługi Klienta – tel. 59 848 63 35 lub 59 848 63 06

Etapy przyłączenia


KROK 1
Kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy z pracownikiem Spółki, celem wstępnego określenia możliwości przyłączenia.
KROK 2
Złożenie wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia. Formularz wniosku przyłączeniowego WP dostępny jest w siedzibie Spółki, a także możliwy do pobrania w formie PDF. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres siedziby Spółki. Złożenie wniosku, nie skutkuje żadnymi konsekwencjami prawnymi dla Klienta, a zawarte w nim dane techniczne pozwalają jedynie na sporządzenie odpowiedniej oferty dostawy ciepła.
KROK 3
Opracowanie przez ENGIE EC Słupsk oferty przyłączeniowej wraz z przewidywanymi rocznymi kosztami dostawy energii cieplnej.
KROK 4
Wystawienie warunków technicznych przyłączenia oraz podpisanie umowy przyłączeniowej.
KROK 5
Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa przyłącza, budowa węzła oraz wykonanie instalacji wewnętrznej.
KROK 6
Podpisanie umowy sprzedaży i uruchomienie dostawy ciepła.

Niezbędne dokumenty:

  1. Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
  2. Skrócony wypis z księgi wieczystej
  3. Aktualny wypis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  4. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej

Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.