Rekompensata do ciepła sieciowego


Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2023 poz. 295) wprowadza od dnia 01 marca 2023r. zmiany dotyczące cen dostawy ciepła. Składowe cen dostawy ciepła stanowią:

 • średnia cena wytwarzania z rekompensatą: moc cieplna, ciepło, nośnik
 • średnia stawka opłat za usługi przesyłowe: stała i zmienna
Ceny dostawy ciepła uwzględniające rekompensatę
obowiązujące od 01.04.2023r. do 31.12.2023r.

Wyszczególnienie Jednostka miary Grupa 1 /kwota netto Grupa 2 /kwota netto Grupa 3 /kwota netto Grupa 4 /kwota netto
Cena za moc cieplną zł/MW/m-c 8 465,98 8 465,98 8 465,98 8 465,98
Cena ciepła zł/GJ 89,83 89,83 89,83 89,83
Cena nośnika ciepła zł/m3 63,23 63,23 63,23 63,23
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3 908,95 5 157,95 5 149,96 7 522,04
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ 24,75 28,35 27,88 33,72
Dzienniki ustaw:
Dz.U. 2022 poz. 1967
pobierz
Dz.U. 2022 poz. 1975
pobierz
Dz.U. 2023 poz. 295
pobierz
Stawki z rekompensatą obowiązujące od 01.03.2023r. do 31.03.2023r.
Wyszczególnienie Jednostka miary Grupa 1 /kwota netto Grupa 2 /kwota netto Grupa 3 /kwota netto Grupa 4 /kwota netto
Cena za moc cieplną zł/MW/m-c 8 465,82 8 465,82 8 465,82 8 465,82
Cena ciepła zł/GJ 89,82 89,82 89,82 89,82
Cena nośnika ciepła zł/m3 63,50 63,50 63,50 63,50
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3 811,22 5 060,22 5 052,23 7 368,02
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ 24,15 27,83 27,36 33,04
Stawki z rekompensatą obowiązujące od 13.12.2022r. do 28.02.2023r.:
 • cena za zamówioną moc cieplną – 8 465,82 zł/MW/m-c (netto)
 • cena ciepła – 89,82 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 63,50 zł/m3 (netto)
Stawki z rekompensatą obowiązujące od 1.10.2022r. do 12.12.2022r.:
 • cena za zamówioną moc cieplną – 9 163,23 zł/MW/m-c (netto)
 • cena ciepła – 88,73 zł/GJ (netto)
 • cena za nośnik – 63,94 zł/m3 (netto)
Kogo obejmuje:
podmioty określone w art. 4.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) w szczególności gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty użyteczności publicznej.

Co trzeba zrobić:
 • jednorazowo złożyć stosowne oświadczenie (Dz.U. 2022 poz. 1975)
 • aby stawki z rekompensatą obowiązywały od października 2022 r. oświadczenie należy złożyć w terminie do 11 października 2022 r., złożenie oświadczenia po 11 października skutkuje naliczeniem stawek z rekompensatą od następnego miesiąca po dacie złożenia oświadczenia
 • odbiorcy indywidualni spełniający definicję „gospodarstwa domowego” NIE MUSZĄ składać oświadczeń. Stawka za ciepło z rekompensatą dla odbiorców indywidualnych będzie zastosowana automatycznie.
Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.