Certyfikaty ISO

ISO


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. (zatwierdzona dnia 16.03.2023r.)

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. zaspokaja potrzeby energetyczne i realizuje inne usługi dla mieszkańców Słupska i Redzikowa w sposób bezpieczny, niezawodny, efektywny ekonomicznie, z poszanowaniem środowiska spełniając oczekiwania interesariuszy. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo pracowników, klientów, podwykonawców i gości przebywających w obiektach Spółki. Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić standardy jakościowe produktów i usług.

Politykę kreuje Zarząd Spółki a realizują wszyscy pracownicy poprzez:

  • Spełnianie wymogów ustawowych i przepisów prawnych oraz zaspokajanie obecnych i przyszłych wymagań klientów,
  • Stosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających uciążliwość dla środowiska w tym: ograniczanie strat energii, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ilości wytwarzanych odpadów i ścieków oraz ograniczanie spalania węgla kamiennego.
  • Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania z uwzględnieniem analizy ryzyk i szans,
  • Współpracę ze sprawdzonymi i rzetelnymi dostawcami,
  • Monitorowanie i doskonalenie realizowanych w Spółce procesów,
  • Ciągłe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji oraz świadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska pracowników i osób pracujących w imieniu lub na rzecz Spółki z uwzględnieniem poziomu ryzyka zawodowego,
  • Nadzór w zakresie jakości produktu i usług, BHP, ochrony środowiska we współpracy z pracownikami, klientami, podwykonawcami i innymi stronami zainteresowanymi

Zintegrowany System Zarządzania jest wdrożony i doskonalony pod kątem skuteczności zgodnie z normami:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
Polityka realizowana jest dzięki jej znajomości przez pracowników. Zarząd Spółki deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów organizacyjno-technicznych oraz współudział pracowników we wdrożeniu i realizacji polityki oraz dba o ciągłe doskonalenie systemu.

Certyfikat zatwierdzenia
Certyfikat zatwierdzający zgodność zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej dla miasta Słupsk i miejscowości Redzikowo.
pobierz
Certyfikat zatwierdzenia - wersja angielska pobierz
Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.